Crea met Ingrid

C r e a t i e f   m e t  N a t u u r l i j k   M a t e r i a a l

Gelegenheidsbloemwerk

Zo is er voor iedere gelegenheid iets leuks te bedenken.

Geld is natuurlijk een leuk iets om te vragen, maar minder leuk om te geven.

Je kunt ook het geld in een bloemstuk verwerken, eventueel in combinatie met een item waarvoor hij/zij het geld wil gebruiken.